Årsmøte 2020/ og styremøte

Hei alle sammen.

Som dere sikkert har merket dere er det ikke holdt årsmøte for 2020. Dels på grunn av den lave aktiviteten, men mest på grunn av koronarestriksjonen. Det vil derfor bli holdt et styremøte/ årsmøte fredag den 04 juni kl 19.00 på skytebanen. Møtet blir gjennomført av styret. Det blir godkjenning av årsmøtesaker elektronisk ved at sakslisten blir lagt ut på hjemmesiden sondre-hinnoy.no Der blir det en ukes frist til å kommentere sakene. Simpelt flertall gjelder i alle saker og bare medlemmer kan stemme.

Innkommende saker vil ikke bli tatt opp på årsmøte, bare ordinære årsmøtesaker Innkommende blir tatt opp på styremøter senere.

Godkjenning av møte ( her må alle som har innvendinger melde det før fredag den 04 juni )
Valg av protokollunderskriver ( vil bli en av styret etter at sakene er godkjent )
Årsreferatet 2020 legges ut på hjemmesiden/ facebook
Regnskapet legges ut på hjemmesiden
Valget: Forslag til kandidater må meldes før fredag 04 juni
De som er på valg er:
Leder Odd Steffenakk
Kasserer Geir Buscmann
Styremedlem Tor H Didriksen
Vara Regine Aagård

Så håper vi alle at neste årsmøte kan bli som før.

Dugleiksmerke

OBS 

Det blir merkeskyting i morgen, de som skal skyte treningskudd  følger samme program

Klasse 1, AG3 og HK416
(samt NV og jeger)
200/300m 5 ligg 5 ligg 5 ligg 10 ligg 3/2/2/2
Klasse 3-5 (samt EJ) 200/300m 5 stå 5 kne 5 kne 10 ligg 3/2/2/2
Kl. 2 og V55 (samt R/ER/J) 200/300m 5 kne 5 kne 5 kne 10 ligg 3/2/2/2
Klasse EJ 100m 5 ligg 5 stå 5 kne 3stå-3kne-4ligg 1,5/3/2/3
Klasse V65 og V73 100m 5 ligg 5 ligg 5 ligg 10 ligg 3/3/3/3
Klasse NU, NV, R, ER 100m 5 ligg 5 ligg 5 ligg 10 ligg 2/2/2/3
Klasse Junior 100m 5 ligg 5 kne 5 ligg 6 kn+4li 2/2/2/3
Prøveskudd skytes før serie 1 og serie 4. Tider og antall skudd er som vanlig baneprogram i DFS (pkt. 11.110).
T

 

Landskytterstevnet 2018

I årets LS hadde laget for første gang en skytter med i finalen i grovfelt
Hans Steffenakk skjøt 29 treff og kom dermed i finalen. 
På baneskytingen ble resultatet 230 og ikke helt fornøyd med det

Regine Aagård som skyter klasse 2 endte opp med 234 på baneskytingen,
på felt ble det 23 treff. Med 23 treff før siste hold lå det an til et flott utgangspunkt. Dessverre endte det med det, men allikevel en flott innsats