Årsmøte 2021

Ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i Søndre Hinnøy skytterlag fredag 29.10.21 kl.19.00 Møtet holdes på kafè Keisern i Digermulen.

Vanlige årsmøtesaker
– Velge ordstyrer og referent
– Godkjenne innkalling og saksliste
– Stemmeberettigede
– Styrets årsberetning
– Regnskap
– Fastsette medlemskontigent
– Priser oppskyting
– Treningsavgift (ikke medlem)
– Valg

Saker til møtet kan meldes inn via skjema under

Årsmøte 2020/ og styremøte

Hei alle sammen.

Som dere sikkert har merket dere er det ikke holdt årsmøte for 2020. Dels på grunn av den lave aktiviteten, men mest på grunn av koronarestriksjonen. Det vil derfor bli holdt et styremøte/ årsmøte fredag den 04 juni kl 19.00 på skytebanen. Møtet blir gjennomført av styret. Det blir godkjenning av årsmøtesaker elektronisk ved at sakslisten blir lagt ut på hjemmesiden sondre-hinnoy.no Der blir det en ukes frist til å kommentere sakene. Simpelt flertall gjelder i alle saker og bare medlemmer kan stemme.

Innkommende saker vil ikke bli tatt opp på årsmøte, bare ordinære årsmøtesaker Innkommende blir tatt opp på styremøter senere.

Godkjenning av møte ( her må alle som har innvendinger melde det før fredag den 04 juni )
Valg av protokollunderskriver ( vil bli en av styret etter at sakene er godkjent )
Årsreferatet 2020 legges ut på hjemmesiden/ facebook
Regnskapet legges ut på hjemmesiden
Valget: Forslag til kandidater må meldes før fredag 04 juni
De som er på valg er:
Leder Odd Steffenakk
Kasserer Geir Buscmann
Styremedlem Tor H Didriksen
Vara Regine Aagård

Så håper vi alle at neste årsmøte kan bli som før.